Toplam : 0,00 TL

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 

1.TARAFLAR 


İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.  

A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) 

 

B.‘SATICI’ ;  (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) 

Kodi Butik – Yıldıran Kılıç

ADRES: Kültür Mah. Ali Çetinkaya Blv. 30 B Konak / İzmir

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sipariş verdiğini, sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 


2.TANIMLAR 


İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir. 

BAKAN: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı, 

BAKANLIK: Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nı, 

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u, 

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188) 

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu , 

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi, 

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, 

SİTE: SATICI’ya ait internet sitesini, 

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi, 

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı, 

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi, 

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder. 


3.KONU 


İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait  http://kodibutik.com/  adlı internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 


4. SATICI BİLGİLERİ 


Ünvanı: Kodi Butik 

Adres: Kültür Mah. Ali Çetinkaya Blv. 30 B Konak / İzmir

Telefon: 0507 220 30 30  

Faks: - 

Eposta: kodibuutik@gmail.com 


5. ALICI BİLGİLERİ 


Teslim edilecek kişi 

Teslimat Adresi 

Telefon 

Faks 

Eposta/kullanıcı adı 


6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ 


Ad/Soyad/Unvan 

Adres 

Telefon 

Faks 

Eposta/kullanıcı adı 


7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ 


1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. 

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.